"Elda försiktigt på Valborg"

Var försiktigt när du tänder Valborgsmässobrasan ikväll. Den uppmaningen kommer från räddningstjänsterna i länet. Det är nämligen mycket torrt i skog och mark just nu.

– Man ska ju inte använda den här brasan till att elda upp en massa avfall, utan majbrasan är symbol vi har, vi firar någonting. Det vi rekommenderar är att man har en lagom stor brasa, inte allt för stor. Dessutom måste man tänka på att när brasan brinner så måste man se till att den brinner på ett säkert sätt, säger Håkan Dahm, räddningschef i Norrköping.

Ingen kommun i länet har utfärdat eldningsförbud men räddningstjänsterna tycker inte att man ska tända brasan vid stark eller tilltagande vind.