Bättre än väntat för Holmen

Skogsindustrikoncernen Holmen redovisar en vinst före skatt på 341 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är betydligt bättre än förväntat.

Det är högre priser på tidningspapper och kartong som förbättrade resultatet enligt Företaget.

Holmen märker dock av den minskade efterfrågan på bland annat tidningspapper som i Europa minkade med 15 procent jämfört med samma period förra året.