Östergötland

Ökad risk för campingolyckor

Sedan april är det inte längre krav på att kontrollera gasolläckor på husvagnar eller husbilar. På Bilprovningen är man orolig att olyckorna nu kommer att öka.
– Vi underkänner fem procent av husvagnarna och de har rena läckage, Tomas Karlsson platschef på Bilprovningen i Norrköping

Det var 2002 som det blev ett krav på att kontrollera gasolutrustningen i husvagnar och husbilar. Regeln kom till som ett resultat efter en rad allvarliga incidenter.

Varje år besiktas cirka 70 000 husvagnar i Sverige, av dem brukar ungefär 3 500 vagnar få underkänt på gasolutrustningen.

– Det är oftast läckande slangar, ofta på gamla husvagnar, många upptorkade slangar som sitter vid spislar och bakom kylskåp som är svåra att komma åt. Det ser ju vi när vi provtrycker systemet om det är ett läckage, förklarar Tomas Karlsson på Bilprovningen i Norrköping.

Vad finns det för risker om man har gasol i husvagnen?

– Vid rätt blandning är det explosivt, så det är väldigt farligt. Om många sköter sig på en campingplats och det är en som inte gör det så är det ett riskmoment.

Men i dag är kravet på kontroller borta. Den svenska gasolkontrollen ansågs strida mot EU:s lagstiftning. Sedan den 29 april är kontrollen istället helt frivillig och mot en extra avgift. Men intresset är svalt, hittills har cirka 60 procent valt att kontrollera gasolen på Bilprovningen i Norrköping.

– Det är ju inte bra på långa vägar att 40 procent inte gör kontrollen om den här frekvensen håller i sig, nu har vi bara sett det här i fyra dagar. Men trenden är att folk verkar tycka att man kan spara några kronor, säger Tomas Karlsson.

Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@sr.se