ÖSTERGÖTLAND

Många åklagare för långsamma

Många av landets åklagarkammare är för långsamma med att besluta om brottsmisstanke. Endast tio av landets 32 åklagarkammare klarar målet på max 100 dagar från brottsanmälan till beslut om brottsmisstanke. Men både Norrköping och Linköping håller sig inom gränsen.

Under perioden april 2008 till och med mars i år var den genomsnittliga tiden i Linköping 98 dagar och i Norrköping 100. Det visar siffror från Åklagarmyndigheten.

Längst är tiden i Stockholm söderort med 176 dagar och kortast i Gävle med 65 dagar.