linköping

Skola får rätt till bidrag av länsrätten

Walters gymnasium får rätt till bidrag till en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning i Linköping, det har länsrätten i Stockholms län beslutat. Walters Gymnasium AB överklagade skolverkets avslag från januari 2008. 

En förutsättning för att bidraget betalas ut är att utbildningen startar senast läsåret 2010/2011, det meddelar Skolinspektionen.