Så vill partierna att EU ska agera i Jordbruksfrågan

Vi har frågat samtliga svenska partier som nu finns representerade i Europaparlamentet vad de vill göra för att EU ska arbeta för ett miljövänligt jordbruk.

Frågorna vi ställde var:

  • Hur vill ditt parti att EU ska arbeta för att få ett mer hållbart lantbruk?
  • Ska fler bönder gå över till ekologisk produktion?
  • Hur kan EU underlätta för de bönder som vill gå över att göra det?

Karin Granbom Ellison, Folkpartiet:

Idag går över 500 miljarder kronor per år, eller över 40 procent av EU:s budget, till jordbruksstöd – i de flesta fall direkt som bidrag till stora livsmedelsföretag. Resultatet är ett ineffektivt jordbruk som är skadligt för miljön och leder till onödigt höga matpriser, samtidigt som politiken skadar fattiga länders ekonomier.

Folkpartiet anser därför att samtliga EU:s stöd inom jordbruket (subventioner, exportstöd och skyddstullar) ska fasas ut och vara avskaffade 2015.  En del av jordbruksbudgeten bör föras över till insatser för miljöskydd och biologisk mångfald.

Marit Paulsen, som toppar Folkpartiets valsedel till Europaparlamentet, har reformering av jordbrukspolitiken som sin huvudfråga. Marit har skrivit en bok som heter ”Lurad av Laxen” där hon har tesen att ekologisk odling är för ineffektiv för att försörja mänskligheten och riskerar att leda till svält. Endast genom teknisk utveckling och storskalig jordbruksindustri kan vi upprätthålla en tillräcklig matproduktion.

Partiet har inte tagit ställning i frågan om ekologisk produktion. Liberalismen, som är den ideologi Folkpartiet Liberalerna bygger på, brukar framhålla att konsumenterna själva ska välja och att marknaden bestämmer priset.

Ann-Cathrine Hjerdt, Moderaterna

  • Om man för över mer pengar från jordbruksstödet till forskning inom området kan vi också arbeta med frågor som kan lösa lantbrukets stora frågeställningar. Frågeställningar om markbearbetning, gödsling, djurhållning och matens kvalitet.
  • Vi moderater vill också att en europeisk forskningspeng ska tillskapas, den ska kunna följa en forskare och inte vara knutna till Universiteten. Vi tror att en sådan satsning skulle ge flera nya forskningscentra som kan mäta sig med övriga världen.
  • Bönder som vill gå över till ekologisk odling ska kunna göra det, ju fler som finns på ekologmarknaden ju bättre (läs lägre) priser kan vi konsumenter få. En avvägning mellan traditionellt lantbruk och ekologiskt måste förstås göra av lantbrukaren.
  • Att t.ex. plöja mindre ger ett mindre läckage av näringsämnen till vattendragen, den traditionella bearbetningstekniken har här nått framgångar och i vårt län hos Väderstadverken har man utvecklat maskiner som minimerar jordbearbetningen, likaväl som tillförseln av gödsel.
  • Moderaterna vill driva frågor om ursprungsmärkning av maten så att konsumenten alltid ska kunna känna sig säker. Livsmedelstillsatser som är farliga ska direkt dras tillbaka från marknaden. EU kan alltså genom sin pådrivande roll göra tydligt om varor är ekologiskt framtagna och vad de innehåller.

Lena Ek, Centerpartiet

Centerpartiet anser att EU:s bönder ska leva på marknadens villkor och inte styras av produktionsstöd. Därför ser vi positivt på den marknadsanpassning som pågår. Vi har däremot sagt att EU inte ensidigt kan avskaffa sina stöd till jordbruket.

Detta skulle leda till att den europeiska produktionen slås ut av subventionerade produkter från t.ex. Sydamerika och USA.

Vi vill satsa på ett konkurrenskraftigt jordbruk med långsiktiga spelregler, som är lika för EU:s bönder, och fasa ut alla stöd som är kopplade till produktion, samt export- och interventionsstöd. Politiken bör inriktas på ökad miljöhänsyn, biologisk mångfald, öppna landskap och livsmedelssäkerhet. Jordbruket måste klara av framtidens utmaningar, som ökad livsmedelsproduktion, klimatförändringar, övergödning och en giftfrimiljö.

Vi vill även att skyddstullar gentemot omvärlden successivt ska avvecklas.

Centerpartiet vill:

Att EU:s jordbrukspolitik ska fortsätta att marknadsanpassas.

Satsa på ett konkurrenskraftigt jordbruk med långsiktiga spelregler på lika villkor för alla EU:s bönder. Att jordbrukspolitiken ska inriktas på ökad miljöhänsyn, biologiskmångfald, öppna landskap och livsmedelssäkerhet

Ska fler bönder gå över till ekologisk produktion? Hur kan EU underlättaför de bönder som vill göra det?

I juni 2007 beslutades om en ny EU-lagstiftning om ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk.

Den nya lagstiftningen träder i kraft 2009 ochinnebär bland annat modernare och enklare regler samt att krav ställs på obligatorisk märkning av ekologiska varor med en gemensam EU-symbol.(Diskussion förs just nu om att senarelägga kravet på obligatorisk märkning.) Vidare ska ekologiska produkter ursprungsmärkas.

Det är viktigt att synliggöra de mervärden som finns inom ekologiskproduktion och ekologiska livsmedel. Lyfta fram goda exempel för att sporra andra.

Inom vissa sektorer verkar regelverket hämmande för att öka produktionen. Många producenter är tveksamma till att ställa om till ekologiskt beroende på de merkrav det ställer på produktion och dokumentation. Det är därför viktigt med rådgivning.

Det finns en oerhörd potential för att öka försäljningen av ekologiska livsmedel, men brist på varor och brist på ett varierat utbud utgör ett problem. Det är viktigt att producenterna kan ha ett jämnt och tryggt varuflöde.

Göran Förm, Socialdemokraterna

Jordbruket måste bli mer hållbart. Det gäller alla bönder, inte bara de som sysslar med ekologisk produktion, även om de bör få extra stöd.

EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP) håller på att förändras. Stöden minskas och har förändrats från att stimulera överproduktion till att istället gynna miljön, hålla landskapet öppet och utveckla landsbygden. Så vill vi fortsätta förändra, för att på sikt fasa ut subventionerna.

När det gäller miljöinriktningen behöver vi forma ett klimatvänligare och grönare jordbruk som bidrar bättre till livsmedelssäkerhet.

Jordbrukets miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser, läckage av näringsämnen mm måste vändas, inte minst med hänsyn till klimatet. Vi kräver både tuffare miljöregler (tvärvillkor) och att pengar avsätts för forskning för att minimera jordbrukets påverkan på klimat och miljö, utveckla förnybar energiproduktion mm. Jordbruket måste spela en viktig roll i vår strävan efter ett klimatneutralt samhälle.

I Sverige har vi samarbete mellan myndigheterna och bönderna för att minska jordbrukets näringsläckage. Den modellen skulle kunna praktiseras även i andra EU-länder, vilket skulle ge stora möjligheter att t ex förbättra miljön i Östersjön, när nu nio av tio Östersjöländer är med i EU.

Slutligen - säkerhet handlar även om arbetsmiljö. Jordbrukssektorn är jämfört med andra sektorer mer drabbad av arbetsskador och dödsfall i arbetet, vilket måste förändras.

Tuula Hjelm, Junilistan

EU-kritiska Junilistans grundinställning är att EU:s jordbrukspolitik på sikt ska avskaffas. Det är orimligt att närmare hälften av EU:s budget läggs på jordbruksstöd. Särskilt som det i första hand är storföretag som får pengarna, i form av så kallat exportstöd. Junilistans mål är att halvera EU-avgiften.

Då krävs en ordentlig reform av jordbruksstödet. Varken det traditionella eller det ekologiska jordbruket bör åtnjuta stora budgetstöd från EU. Det är upp till medlemsstaterna (och i första hand de enskilda bönderna) att avgöra vilka produktionsformer man vill satsa på.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista