Chatten om sjukvården

2 juni chattade Lasse Petterson (VL) och Christian Gustavsson (M) om sjukvården. Läs alla frågor och svar här.

Moderator:Nu sitter Lasse Pettersson (VL) och Christian Gustavsson (M) redo vid datorerna, Chatta på!
Klasse B:På en skala, hur nöjda är ni med er period vid makten så här långt?
Christian Gustavsson:Jag tycker nog att det gått rätt bra. Vi har hanterat en svår ekonomi, byggt förtroende hos medarbetarna och genomfört en del förändringar som är positiva för patienterna. Men självklart vill vi nog alla göra ännu mer!
Anställd:Vi har hört att politikerna snackat om att det är för många anställda - och att personalstyrkan måste minska för att få bukt med ekonomin? När tänker landstinget presentera ett varsel om uppsägning?
Christian Gustavsson:Vi vill verkligen undvika varsel så långt det går. Anledningen är att det slår mot våra unga medarbetare som verkligen kommer att behövas framöver. Och just nu behöver de finnas i vården för att lära av äldre medarbetare. Men det går inte att utesluta att varsel kan bli nödvändigt om inte siffrorna vänder.
Stina:Hur blir det med patientavgifterna för att gå till vårdcentralen samt sjukhuset? Höjning/sänkning?
Christian Gustavsson:Vi höjde avgifterna i höstas, så att det numera kostar 150 kronor för vårdcentral och 300 kronor i sjukhusvården. Någon ytterligare förändring är inte aktuell just nu.
Bruket:Hur ser ni på Landstinget dåliga finanser?
Christian Gustavsson:Det märkliga är att landstinget både har en dålig och en bra ekonomi - samtidigt. Även om vi ser en del problem just nu, kopplade till den globala finanskrisen, står vi ändå ganska starkt rustade för framtiden. Vi har en hyggligt effektiv verksamhet, låg skatt och en stark finansiell ställning. Men det kommer bli tuffa år framöver, ingen tvekan om saken. Och det finns ingen lätt väg ur krisen. Det handlar om att jobba på, bli duktigare och fokusera på patienterna.
Norrköpingsbo:Hej Lasse! Hur ser du på Motala lasaretts framtid, är det inte bättre att föra över dom resurserna till Linköping/Norrköping?
Lasse Pettersson:Hej, alla invånare i Östergötland har i mån av möjlighet rätt till en bra och nära sjukvård. Den vård som nu bedrivs i Motala i form av närsjukvård och elektiv operativ vård svara mot en stor del av det basala sjukvårdsbehovet och kan bedrivas med hög kvalitet och vara kostnadseffektiv. Den är till för de som bor i västra länsdelen men även för övriga östgötar som väljer att söka vård i Motala.
Terese:Kommer det några nya besparingar?
Christian Gustavsson:Vi beslutar om vår budget för 2010-2012 nästa vecka. Den innehåller ytterligare en del besparingar, motsvarande ungefär 1-1,5% på det mesta (inkl. politiken!). Det finns också undantag. Vi kommer ta det försiktigt med vårdcentralerna och sedan använder vi också en del av pengarna som vi sparar på att satsa på andra områden.
Gogo:Hur ser ni på frågan om omskärelse i landstingets regi?
Christian Gustavsson:I Östergötland har vi valt vägen att vi utför omskärelse, men enbart till självkostnadspris. Vi tycker inte att det är rimligt att subventionera dessa ingrepp med skattepengar. Det finns lite olika uppfattningar i den här frågan - och den är inte helt enkel. Själv är jag dock tveksam till hur omskärelse ska hanteras. Normalt vill vi ju inte ta fram kniven i onödan och det är väl tveksamt hur omskärelse står sig i förhållande till FN:s barnkonvention.
Johan i Norrköp:Lasse, saknar du Vrinnevisjukhuset?
Lasse Pettersson:Hej Johan, Vrinnevisjukhuset finns ju kvar och har nu mycket mer verksamhet än för tre år sedan och det fungerar åter som ett fullvärdigt akutsjukhus. Det är jag glad för. Jag saknar mitt arbete som röntgenläkare, kontakten med patienterna och alla trevliga arbetskamrater men jag försöker hålla en viss kontakt. Det är bra både för mitt politiska arbete och min själ.
Undrande:Vad händer med vårdcentralen i Boxholm nu när ingen ser ut att vilja ta över verksamheten när fritt val av vårdcentral ska införas?
Christian Gustavsson:Man kan känna sig lugn. Landstinget kommer inte släppa invånarna i Boxholm vind för våg. Antingen kommer någon ny privat leverantör ta över, eller så kommer landstinget att göra det. Oavsett vilket så ska vi nog se till att boxholmsborna får en bra vårdcentral att vända sig till!
Johan:Christian, vilka områden kommer ni att satsa på?
Christian Gustavsson:Det viktigaste för oss just nu är ju att vårdvalet i primärvården blir bra! Det är ju den vårdform som flest östgötar kommer i kontakt med. Framöver skulle jag vilja att vi tog ett rejält tag i psykiatrin. Där finns mycket att göra för att stärka patienternas ställning och göra psykiatrin mer lättillgänglig.
Petter:Vem i oppositionen är tuffast att debattera med?
Christian Gustavsson:Jag tycker att Agneta Niklasson från miljöpartiet är duktig. Hon är ofta väldigt uppriktig och har en del kloka förslag som vi försöker lyssna till.
Fia:Hur ska vårdvalet lösas med att det kommer att bli väldigt hårt tryck på vissa vårdcentraler menas det bli lugnare på andra?
Lasse Pettersson:Hej Fia, om det blir ett hårt tryck på vissa tyder det på att man har en bra verksamhet och att patienterna vill ha sin fasta vårdkontakt där. Det är väl jättebra. Fler listade ger ju också mer intäkter till VC så att man kan utöka sin verksamhet. Är det "lugnt" och patienterna inte vill komma ska man nog funder på vad man patienterna inte är nöjda med och se om man kan förbättra sin verksamhet
Tore Berggren:Nu är ju Motala privatiserat, finns det planer på att privatisera fler delar av sjukhus?
Christian Gustavsson:Vi har inget uttalat mål om att en viss mängd sjukvård ska bedrivas på entreprenad åt landstinget. Vi gör en bedömning från fall till fall.
Undrande:Hej! Funderar lite på ekonomin och lågkonjunkturen. Ni säger att ni inte ska säja upp personal. Det måste väl betyda att ni måste spara på annat?! Hur påverkas våprden av det? Vad ska prioriteras bort?
Christian Gustavsson:Det vi sagt är att vi vill undvika varsel, men det hindrar inte att vi måste minska antalet medarbetare. Vi vill försöka minska genom att inte nyanställa när någon slutar eller går i pension. Ungefär 250-300 personer skulle vi behöva minska med och just nu pekar kurvorna åt fel håll, d.v.s. vi ökar i medarbetare. Om det fortsätter kommer kanske behöva varsla trots att det är dåligt på längre sikt.
Johan i Norrköp:Vilken vårdcentral ska ni lista er på i vårdval och varför?
Christian Gustavsson:Bra fråga! Just nu tillhör jag Nygatans VC i Linköping, men jag är lite nyfiken på en ny vårdcentral som kommer öppna i Linköping, driven av Medincinskt centrum. Den kommer nog ligga bra till rent geografiskt för min del.
Petter:Vem i oppositionen är tuffast att debattera med?
Lasse Pettersson:Svårt att svara på. Jag tycker ofta det tyvärr blir så att debatterna går i någon sorts parallellspår och att man inte når varandra. Är det konkret och det finns bra argument från alla parter kan det var roligt
Johan i Norrköp:Vilken vårdcentral ska ni lista er på i vårdval och varför?
Lasse Pettersson:Jag är redan listad på Hageby vårdcentral och ser idag ingen anledning att byta/Lasse
Kjell Johansson:Har jobbat som distriktsarbetsterapeut i 25 år och har stor erfarenhet av hemsjukvård. Den senaste "besbaringen" vad gäller hjälpmedel har gjort att jag har tappat mina bästa verktyg för att få patienter självständiga i sitt vardagsliv. Jag träffar dagligen patienter som kommer hem från sjukhus som är i dåligt skick som är i behov av hjälpmedel som nu inte finns. Det har talats mkt om att vi ska låta våra gamla och sjuka kunna vårdas hemma men förutsättningen för detta har påtagligt försämrats
Christian Gustavsson:Besparingen är ju egentligen ingen besparing. Pengarna har ju använts till att öka stödet till de som har behov av lite mer avancerade (och avsevärt dyrare) hjälpmedel. Samtidigt förstår jag att det är en stor omställning. Framöver tror jag däremot att det kommer kännas rätt naturligt att man väljer och betalar sin egen rollator. Då får man ju också en större möjlighet att påverka sitt hjälpmedel. Sedan finns det andra hjälpmedel som är en knepigare avvägning. Det håller jag med om. Själv skulle jag gärna titta närmare på det framöver. Alla förändringar kanske inte blev bra.
Anna Eklöw:Tycker ni att vården är patientsäker när patienter som egentligen behöver intensivvård alt sjukhusvård flyttas och skickas hem pga plats o resursbrist. Det är personalen som får stå till svars mot patienter o anhöriga. Ni sitter i er sandlåda o kastar sand på varann i stället för att samarbeta över partigränserna. Det är ni som fördelar resurserna. Ta erat ansvar.
Christian Gustavsson:När patienter skickas hem är en medicinsk bedömning och jag får nog lita på att våra medarbetare gör rätt. Sedan kan det finnas en del problem på övergripande plan, exempelvis i samarbetet mellan kliniker och med kommunen som jag defintivt kan göra något åt. Jag arbetar just nu tillsammans med kommunerna för att ta ett samlat grepp kring våra äldre. Där har vi tänkt att lägga prestige och politik åt sidan för att verkligen få något gjort. Se det som en östgötastandard som ska kunna gälla oavsett vilken kommun man bor i. Tror att det kan bli ett lyft!
Moderator:Det är många som vill ställa frågor nu. Vi försöker hinna med alla!
Johanna:Vilken sjukvård kostar mest? och vilken är den sista vården ny skulle spara på om ni var tvungna att spara på allt annat?
Christian Gustavsson:Vad som kostar mest kan jag inte riktigt svara på så här direkt. Det är sannolikt någon mycket avancerad behandling som ett fåtal patienter har nytta av. Beror lite på hur man räknar. Hittills har vi ju valt att inte spara något särskilt på vårdcentralerna. Tror att en fungerande primärvård är rätt viktig för resten av vårdsystemet. Och för den enskilda tryggheten!
Marianne:Hej politikerna! Jag har varit på akuten i Norrköping, Vrinnevi, och blev chockad! Det var så smutsigt, uselt väntrum, fruktansvärt på toaletterna, fanns inget att köpa att dricka. Där satt jag med mitt barnbarn i fyra timmar ihopklämd brevid allsköns folk som kom in denna lördagnatt. Det värsta var förstås den långa väntetiden, men jag blev bestört över hur snuskigt det var på toaletten och i väntrummet. Det var tom blod i handfatet. Vad ska ni göra åt detta? / Marianne i Vilbergen
Christian Gustavsson:Det var bra att du reagerade! Så ska det självklart inte vara. Vi får ta med det hem och kolla hur rutinerna för detta är. Att det inte finns något att äta och dricka har retat även mig vid besök på akuten på US. Det handlar däremot om att det ofta inte är bra om patienten dricker kaffe eller så precis innan besöket. Det har alltså sin förklaring. Kaffe finns ju däremot att få på andra platser på sjukhuset, men det kräver att man går en bit (vilket kanske är svårt med sjuka barn i sällskap).
Linköpingsbo:I våras berättade Plus i SVT att barn fick överta skulder för vård som inte betalts när de fyllde 18. Det gällde många landsting, även Östergötland. Är det verkligen rimligt att ungdomar hotas med inkasso och betalningsanmärkningar för gamla vårdräkningar som föräldrarna inte kunnat betala?
Christian Gustavsson:Nej! Reglerna är egentligen redan ändrade, men vi kommer bli ännu tydligare i höst. De skulder som barn och ungdomar drabbats av på grund av föräldrars slarv kommer skrivas av. Hos oss i Östergötland har det dock oftast inte handlat om vårdavgifter som gått till inkasso. Vi har ju gratis vård under 20 år. Det handlar i huvudsak om hyror vid våra skolor, där eleverna ofta bor på internat. Föräldrar får ju pengar för att betala hyran av kommunen, men ibland används de väl inte riktigt till rätt sak...
Johanna:Vilken sjukvård kostar mest? och vilken är den sista vården ny skulle spara på om ni var tvungna att spara på allt annat?
Lasse Pettersson:Hej, en del av den akuta högspecialiserade vården kostar under kort tid mycket, t.ex. stora brännskador, transplantationer m. flera. Läkemedel som man kanske behöver ett helt liv och kostar miljonbelopp per får också en hög total kostnad. Den livsräddande vården som också ger bra livskvalitet är den som ska ges i första hand och således tas bort sist men all vård som man inte har möjlihet att betala för själv ska ingå i det allmänna. I första hand så vill jag att medborgarna tar ett större ansvar för att om möjligt få en bättre hälsa genom bättre levnadsvanor och inte förlitar sig på att vården kan fixa allt som man ådragit sig genom ett ohälsosamt leverne
Sidney:Vad händer med dom vårdcentraler som inte får tillräckligt med patienter vid vårvalet för att få verksamheten att gå runt? Är det bara att lägga ner då eller?
Christian Gustavsson:Om man inte har patienter så kan man ju inte driva en vårdcentral. Det som däremot känns viktigt för oss är att säkerställa att vi finns på åtminstone en plats i varje kommun. I de större kommunerna är det ju knappast ett problem, men det kan naturligtvis uppstå problem i våra mindre kommuner. Men man ska känna sig lugn om man bor i exempelvis Ydre.
Valet 2010:Christian, kommer du kandidera till riksdagen nästa år?
Christian Gustavsson:Nej, det har jag inga planer på. Det är säkert kul, men jag tycker att landstinget och sjukvården bjuder på de största och intressantaste utmaningarna just nu. Dessutom vill jag inte vara hemifrån hela veckorna. Då skulle sambon och hunden sakna mig alldeles för mycket! =)
Johanna:EU-valet, betyder det något för min sjukvård?
Christian Gustavsson:Japp! Det finns förslag som ökar möjligheten att söka vård i andra EU-länder. Kan ju vara praktiskt om det är lång väntetid hemmavid. Jag kan bara rekommendera en röst på moderaterna, så att den här rättigheten verkligen får genomslag på riktigt! =)
Nyfiken:Handen på hjärtat, vem bestämmer egentligen mest av er två?
Christian Gustavsson:Vi samarbetar nog rätt bra och kompletterar varandra. Lasse har en kunskap om sjukvård som jag inte har och jag är kanske lite mer slipad i det politiska hantverket. Men Lasse är ordförande, så han bestämmer nog mest trots allt!
Johanna:Behöver man vara orolig för att bli sjuk, jag tänker på nära privata idkare kommer?
Lasse Pettersson:Hej Johanna, man ska göra vad man kan för att ha kvar den hälsa man har och om möjligt förbättra den. Blir man sjuk ska man kunna lita på att vården har bra kvalitet. De entreprenörer som landstinget sluter avtal med har vi lika höga kvalitetskrav på som på de vi driver i egen regi. De privat-privata vårdgivarna står under socialstyrelsen tillsyn för att värna om att de har en bra kvalitet
Henrik:Vad skulle ni gjort annorlunda de senaste åren om ni kunde ändra er?
Christian Gustavsson:Även om vi ganska tidigt satte in åtgärder för att möta krisen så hade vi nog kunnat börja tidigare. Framförallt skulle vi kanske hållit emot när det gäller nysatsningar första året. Första LiM-upphandlingen blev ju inte heller någon succé, men jag tror att både vi politiker och våra tjänstemän lärde oss många läxor på vägen. Det har vi nytta av framöver. Psykiatrin hade vi nog också velat ta tag i lite tidigare.
Bosse:Har ni själv behövt uppsöka akutvård? Hur tyckte ni att det fungerade?
Christian Gustavsson:Jag har haft anledning att besöka akutvården som anhörig vid två olika tillfällen senaste åren, både i Norrköping och Linköping. Vid dessa tillfällen fungerade det väldigt bra. Men visst upptäcker man ändå saker som inte fungerar klockrent och som skulle kunna förbättras!
Snoka:Christian, vad tycker du om att facebook stängs ner för de landstings anställda?
Christian Gustavsson:Ärligt talat så tycker jag att landstingets it-stöd ligger 10 år efter i tiden och lämnar en hel del att önska. Jag som är van vid att kunna använda Facebook, synka min kalender, blogga och använda min mac blir aningen frustrerad ibland. Det begränsar onekligen min möjlighet att ha kontakt med medborgare och kollegor. Sedan förstår jag att det också finns problem av mer säkerhetsmässig karraktär.
Moderator:5 minuter kvar nu! Passa på att ställa era frågor!
Tore Berggren:Tjänar man bra som landstingspolitiker?
Christian Gustavsson:Arvodena beror lite på vad man har för uppdrag. Jag har 52 500 kronor i månaden plus förmånsbil. Kollegorna Marie och Lasse har några tusenlappar mer, men de har å andra sidan större ansvar. Man kan säga att det är en bra månadslön, men en ganska dålig timlön. Det blir väldigt mycket jobb, sena kvällar och konferenser på helgerna.
Henrik:Har oppositionen någonsin några bra idéer?
Christian Gustavsson:Det är klart att vi inte bara är oense hela tiden. I den del frågor samarbetar vi rätt bra, inte minst i relationerna till andra landsting. Jag tycker att socialdemokraternas och miljöpartiets bidrag till vårdvalet har varit värdefullt!
José:Borde inte sjukvårsrådgivningen vara flerspråkig?
Christian Gustavsson:Det har du helt klart en poäng i. Vi skulle rent generellt behöva bli bättre på information på flera språk, men också på enklare svenska. Ibland blir det väl komplicerat - till och med för en landstingspolitiker!
Kjell Johansson:Detta med rollator har alla politiker häktat upp sig på att det är lätta att skaffa själv. Det behövs oftast kompetens kring bedömning utprovning. Dessutom finns inte tillgänglighet på så många ställen.
Christian Gustavsson:Har man stort behov av rollator får man fortfarande det som hjälpmedel. Det är ju normalt också de som behöver hjälp med utprovning. De som mer själva gör bedömningen att de skulle ha hjälp av en rollator får däremot ansvara för det själva. Och själv ser jag dem i butikerna lite här och var.
Moderator:Nu svarar Christian och Lasse på de sista frågorna! Tavk så mycket alla ni som har chattat!
Gustav Björk:Lasse: Hur ska ni göra för att inte förlora stort i nästa val. Man kan väl misstänka att några av missnöjesrösterna ni fick förra valet försvinner? Kommer Vrinnevisjukhuset vara en het fråga även nästa val?
Lasse Pettersson:Det mesta av vad vi gick till val på har genomförts på Vrinnevisjukhuset. Det finns åter proteskirurgisk verksamhet och bred allmänkirurgisk vilket gör att det åter går att driva en fullvärdig akutmottagning. Geriatrik har införts och förbättrat omhändertagningen av de äldre med åldrandets sjukdomar och även vårdplatser kommer att införas. Så hotet mot VIN tycker nog många är undanröjt och mycket av det som hände 2003-2004 glömt. Men fortfarande tycker de som genomförde förändringarna då att de gjorde rätt så jag tycker fortfarande att det gäller att slå vakt om VIN och sjukvården i hela Östergötland i kommande val. Vi har även bidragit till att stärka såväl Motala som US. Men jag har förståelse för att frågan just nu inte känns lika aktuella och att en del av våra väljare går tilllbaka till det parti man brukar rösta på.
Nyfiken:Handen på hjärtat, vem bestämmer egentligen mest av er två?
Lasse Pettersson:Hej Nyfiken, det går nog inte att svar på. Har vi olika uppfattning argunterar vi för vår syn och försöker hitta fram till något gemensamt.
José:Borde inte sjukvårsrådgivningen vara flerspråkig?
Lasse Pettersson:Hej José, man sammarbetar mellan de olika sjukvårdsrådgivningar och försöker har personal som kan olika språk. Möjligheten finns ibland och förhoppningsvis ökar möjligheten att få hjälp på olika språk
Tore Berggren:Tjänar man bra som landstingspolitiker?
Lasse Pettersson:Det beror på var man jämför med. Jag har cirka 55.000/ mån i arvode och det är mindre än i mitt ordinarie arbete.
Henrik:Har oppositionen någonsin några bra idéer?
Lasse Pettersson:Hej Henrik, det förekommer och ibland kan vi nå samsyn t.ex när det gäller vårdval då vi sammarbetade för att få en bra och långsiktig lösning. Det märkliga är kanske mer hur man kan ha så olika uppfattning om hur bra vård ska bedrivas
Moderator:Hela chatten finns i eftermiddag att läsa på sr.se/ostergotland
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".