Östergötland

Alliansen sämst på jämställdhet

De borgerliga partierna i Östergötland har en betydligt lägre andel kvinnor i länets kommunfullmäktigesalar än Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Detta trots att man säger att jämställdhet är en viktig fråga.

– Det är givetvis tråkigt och det är en spegling av det mansdominerade samhället, säger Ellenor Svensson, vice ordförande i  Centerpartiets ungdomsförbund. 

Inget av de borgerliga partierna i Östergötland är i närheten av att nå upp till varannan damernas i länets kommunfullmäktigesalar. Inget av partierna kommer över 39 procent kvinnor.

I Vänsterpartiet är över hälften av politikerna kvinnor. Och i Socialdemokraterna är nära nog hälften kvinnor. Båda partierna ser medvetet till att varva sina vallistor inför valen, eller kvotera som Moderaternas ordförande i länet, Christian Gustavsson, kallar det:

– De flesta av oss andra partier har valt att inte göra det, utan istället försöka få in kvinnor på listorna ändå, men där tycker jag att Moderaterna till stor del har misslyckats. Vi har mycket att bevisa inför valet 2010.

Inte heller Bengt Ohlsson, Folkpartistiskt kommunalråd i Linköping som själv kallar sig liberal feminist, tycker att kvotering är en bra metod:

– Det kan uppfattas som om de som kvoteras in har fått platsen av andra skäl än kompetens.

Lena Micko, Socialdemokratiskt kommunalråd i Linköping, tycker dock att de borgerliga partierna borde tänka om:

– Jag tycker de har fel. Jag kan ju se att det har haft stor betydelse för oss, säger hon.

I höst börjar partierna att titta på vilka politiker som ska stå på valbar plats i valet 2010. Margaretha Ericsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Norrköping, hoppas att fler kvinnor ska komma fram då:

– Jag hoppas det, men jag känner mig inte helt säker. Vi ser ju hur det ser ut idag och så fort går inte förändringar.


Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se