Varg skjuten i Sörmland

Den varg som tros ha angripit flera tamdjur på gränsen mellan Östergötland och Sörmland har nu skjutits. Det var Naturvårdsverket som tidigare i veckan beslutade om skyddsjakt på vargen.

– Det var bra att skyddsjakten kunde avslutas så snabbt, säger Greger Norlöf, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen till SR Sörmland och fortsätter:

– Det fortsatta arbetet måste koncentreras till att på olika sätt förebygga framtida rovdjursangrepp. Här kan vi myndigheter bidra med information, kunskaper och ekonomiska bidrag till förebyggande åtgärder.