Samarbete mot brott bland unga

Polisen och samtliga kommuner i Östergötland ska nu samarbeta med Linköpings universitet i syfte att bekämpa ungdomsbrottligheten i länet.

Mats Löfving, länspolismästare i Östergötland, tror att det nya samarbetet med universitetet får stor betydelse:

– Dels kan universitetet agera som motor i samarbetet mellan de 13 kommunerna och dels finns det enormt mycket kunskap att hämta från universitetet, säger han.

Mats Löfving ser flera fördelar med det nya samarbetet:

– Vi kan använda våra poliser och att kommunerna kan använda sina tjänstemän mycket mer effektivt, säger Löfving.

Även Li Teske (S), ordförande i socialnämnden i Norrköping, ser positivt på det nya samarbetet med universitetet:

 – I vårt arbete tillsammans med poliserna är det universitetet som står för de nya rönen och den nya forskningen så att vi ute i kommunerna vet att vi gör rätt saker, säger Li Teske.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se