Norrköping

Inhemsk arbetskraft prioriteras

Under lågkonjunkturer väljer arbetsgivarna oftare inhemsk arbetskraft. Antalet utländska anställda inom byggbranschen har minsta betydligt under året jämfört med i fjol. För Georg Afram, chef för NCC armeringsfabrik i Norrköping, är språket en viktig orsak till att han föredrar att anställa svenskar.
– Språket är a och o, säger Georg Afram som i nuläget har åtta polacker anställda.

Även om kostnaden är lägre för att ha utländsk arbetskraft, är det inte säkert att det blir billigare för företaget. Georg Afram menar att man då måste lägga resurser på utbildning, tolkning, översättningar och att det ställs högre krav på bland annat säkerheten.

–  De som jobbar hos mig kan knappt säga hej, så jag kan inte kommunicera med dem, säger Georg Afram.

Enligt Migrationsverkets siffror har antalet EU-medborgare som har sökt arbetstillstånd minskat kraftigt i år jämfört med förra året.

Språket är bara en av många orsaker till varför arbetsgivarna väljer inhemsk arbetskraft, men den viktigaste faktorn är lågkonjunkturen enligt många arbetsgivare och fackliga organisationer. I den ekonomiska krisens spår har antalet jobb minskat samtidigt som tillgången på inhemsk arbetskraft har ökat. Även kronkursen har påverkats.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se