Villapriser vänder uppåt

Efter den senaste tidens prisras börjar villapriserna i länet nu vända uppåt igen. I Norrköping har priserna stigit med fyra procent under den senaste tremånadersperioden, medan huspriserna i Linköping stigit med två procent.

Det här visar visar Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste småhusbarometer. Även i landet som helhet har priserna stigit, men bara med en knapp procent.

Medelpriset på en villa i länet ligger just nu på drygt 1,6 miljoner kronor. Dyrast är villorna i Linköping där får man i snitt betala drygt 2,2 miljoner för ett småhus.