Svårare att få busskort

Grundskoleelever i Norrköping som väljer en annan skolan än den som är närmast kommer inte längre att få gratis busskort. Det beslutade kommunfullmäktige i går.

Föräldrarna till barnen som inte längre får busskort får däremot möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt bidrag på 1000 kronor för nästa läsår.

Anledningen till att busskorten för de elever som går i en profilskola eller friskola tas bort är kommunens sparkrav.