Ödeshögs kommun försvarar ny frånvarorapportering

Lärare i Ödeshög är kritska mot det nya systemet att rapportera elevers frånvaro i datorn istället för på papper i personalrummet. Men kommunens verksamhetsutvecklare Lars-Gunnar Almén försvarar nyordningen.

– Man kan få en sammanställning under en längre tid om eleverna varit borta och man får en bättre integritet när man inte har de här listorna synligt i ett personalrum, säger han.

Har det utnyttjats på fel sätt förut?

– Nej, det tror jag inte att det har gjort, men det finns alltid risker. 

Flera kommuner i länet har köpt in det datoriserade frånvarorapporteringssystemet Dexter. Ödeshögs kommun är en av dem. Kritiken mot den nya frånvarorapporteringen är att lärare tycker att de förlorar möjligheten att kunna ingripa direkt om elever är frånvarande från skolan. Dessutom anser flera lärare att datasystemet är krångligt.

– Ser man att någon elev uteblivit eller kommit sent till någon lektion då vill man ta tag i det på en gång. Det har man inte tid att göra i dag när du ska gå in den här långa vägen, säger Läraren Anette Zettervall-Olsson i Ödeshög. 

Lars-Gunnar Almén, som arbetat som lärare i många år, förstår kritiken. Men han tror inte att det blir aktuellt att gå tillbaka till den manuella rapportering som man hade förut.

– Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror inte det är en framkomlig väg. Självklart lyssnar vi på kritiken och vi jobbar för att förbättra systemet.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se