ÖSTERGÖTLAND

Räddningen nära för uven

Nu tas ytterligare ett steg mot att rädda trafiken på tågsträckan "Uven" mellan Uppsala och Norrköping via Västerås, en sträcka som SJ slutar trafikera efter årsskiftet.

Länstrafikbolagen i Mälardalen: Västmanlands Lokaltrafik, tillsammans med bolagen i Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Stockholm – väntas inom kort begära att få utökad trafikeringsrätt hos regeringen.

Ett ja från regeringen skulle betyda att bolagen får köra inte bara inom länen - utan också över länsgränserna - exempelvis sträckan mellan Uppsala och Norrköping.

Det privata bolaget Tågkompaniet har sagt att man kan åta sig att köra sträckan.