Lokaltrafikbolag räddar tåglinje

Den nedläggningshotade järnvägslinjen Uven mellan Norrköping och Uppsala kan nu räddas av länstrafikbolagen längs sträckan. Östgötatrafiken tillsammans med länstrafikbolagen i Sörmland, Västmanland Örebro, Uppsala och Stockholm väntas inom kort begära att få utökad trafikeringsrätt på linjen.

Ett ja från regeringen skulle betyda att bolagen får köra tåg även över länsgränserna. Det privata bolaget Tågkompaniet har sedan tidigare sagt att man är beredd att köra på sträckan.