Gulrost på östgötska sädesfält

De östgötska sädesfälten har drabbats av svampsjukdomen gulrost som främst angriper rågvete.
Gulrost har spritt sig med vinden söderifrån och finns på i stort sett alla rågvetefält i länet.
Östgötska lantbrukare är oroliga att stora delar av skörden är i farozonen.

– Det är bara att gilla läget och man får hoppas på det bästa säger Johan Sjölander som är ekologisk lantbrukare.

Johan Sjölander driver tillsammans med sin pappa och bror Fröberga gård strax utanför Söderköping. De får inte göra några kemiska behandlingar eftersom det är ett ekologiskt lantbruk och nu är det bara vädret som kan stoppa tillväxten.

Det är ovanligt att gulrosten som snabbt sprids med vinden finns på våra breddgrader.
Men via Skåne och västra Sverige har nu svampen kommit till Östergötland.
Svampen gör att plantan slutar att fungera och lantbrukarna får mindre skördar.

– Om det blir kraftiga angrepp får vi slå av alltihop och använda till grovfoder för att inte göra allt för stora förluster säger Johan Sjölander.

Rågvete används till foder eller till etanolproduktion och det är ovanligt att grödan drabbas av angrepp. Det är den kyliga och fuktiga vår- och försommaren som gjort att svampen fått fäste i Sverige i år.

– Jag är orolig för man vet inte vart det slutar och den sorten av rågvete som vi har är mer mottaglig mot gulrosten. Men det finns andra sorter som är resistenta och det ett alternativ till nästa år och på så sätt kan vi förhindra att få gulrost igen konstaterar Johan Sjölander.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se