Östergötland

Fler navigatörer behövs till sjöss

Hälften av alla fartygsolyckor som anmäldes i Östersjön förra året skulle kunna ha undvikits om det fanns fler navigatörer på fartygen.

Enligt Sten Andersson på Transportstyrelsen i Norrköping jobbar navigatörerna mer än 84 timmar i veckan och är helt enkelt utarbetade.

Nu arbetar Transportstyrelsen internationellt för att förändra reglerna så att de inte skall behöva arbeta lika mycket.

2008 anmäldes 135 fartygsolyckor i Östersjön.