Utbildning ska rädda Motala ur krisen

I dag träffade företrädare för Motala kommun länets varselsamordnare för att diskutera den allvarliga situationen på arbetsmarknaden i kommunen. Motala har drabbats hårt av många varsel och hög arbetslöshet i lågkonjunkturen. Nyckeln för att ta sig ur krisen är bättre utbildning.

– Motala har det fortfarande kämpigt och nu kommer väldigt stora ungdomskullar ut från gymnasieskolan. Därför är det lite av en kritisk period i höst att se hur det går med de här varslen och hur kan vi klara de unga som kommer ut på arbetsmarknanden. Sanningens minut kommer i höst, säger varselsamordnaren och landshövding Björn Eriksson.

Arbetslösheten i Motala är bland de högsta i länet och kan komma att stiga. Den ligger nu på 7,5 procent jämfört med 6,3 procent i riket som helhet. Många av de varsel som lagts har ännu inte resulterat i uppsägningar. Sedan förra året har mellan 1700 och 2000 personer i kommunen varslats om uppsägning. 

Även ungdomsarbetslösheten, som i dag ligger på 14,7 procent i kommunen, väntas stiga när många ungdomar i Motala nu precis gått ut gymnasiet.

Den dåliga arbetsmarknaden i Motala har gjort att varselsamordnarna i länet har hållit ett speciellt öga på kommunen. På dagens möte diskuterades bland annat vad de satsningar som gjorts på arbetsmarknaden gett för resultat både i Motala och övriga delar av länet.

Trots Motalas svåra situation är varselsamordnaren Jan Owe-Larsson ändå hoppfull och tror att det går att komma till rätta med arbetslösheten i kommunen.

-- Vi kan inte lösa det här på bara ett år. Vi måste blicka framåt så att vi får en hållbar utveckling på sikt för Motalas del, säger han.

Han säger att Motala just nu genomgår en strukturomvandling. Arbeten i tillverkningsindustrin, som inte kräver eftergymnasial utbildning, är på väg bort. Både han och kommunalrådet Eva Isaksson Ribers (M) är helt överens om att Motala måste satsa mer på utbildning för att ta sig ur krisen.

– Vår stora utmaning är att locka folk att utbilda sig. Man måste läsa vidare för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, säger Eva Isaksson Ribers.

Ett nytt möte mellan varselsamordnarna och Motala kommun planeras att hållas i slutet av året.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se