ÖSTERGÖTLAND

Dålig tillgång till psykiatriker

Östergötland hamnar i botten på en lista över hur många psykiatriker som invånarna har tillgång till. Bland annat har Stockholm tre gånger så tätt mellan psykiatrikerna.

Enligt Riksrevisionsverkets lista går det 10 psykiatriker per 100 000 invånare i Östergötland, i Stockholm är den siffran 30. Bara länen i Kalmar och Norrbotten har glesare bland psykiatrikerna än Östergötland. Det rapporterar Östgöta correspondenten.

Till tidningen säger moderata landstingsrådet Marie Morell att man är medveten om problemet, men att hon inte har något bra svar på varför det ser ut som det gör.