Östergötland

Vårdval kräver snabba kostymbyten

Vårdvalet som startar dem 1 september oroar verksamhetscheferna för vårdcentralerna i Östergötland. Risken för snabba upp och nedgångar i antal patienter betyder att vårdcentralen snabbt måste anpassa kostymen för att klara verksamheten.

- Det ligger väldigt mycket osäkerhet i det, vi kan inte veta om vi kommer få fler, oförändrat eller färre efter vårdvalet, säger Laszlo Sinkvist som är verksamhetschef på vårdcentralen Östertull i Norrköping.

Möjligheten för patienterna att byta till en annan vårdcentral har funnits redan tidigare men det har inte fungerat så bra med tanke på att vårdcentralerna haft möjlighet att neka en patienter att bli listade hos den önskade vårdcentralen. Men den begränsningen kommer att försvinna helt från och med första september.

 Laszlo Sinkvist är ändå positiv till fria vårdvalet framförallt med tanke på att förändringen gynnar patienterna. Men menar att många vårdcentraler kommer att få det tufft att anpassa verksamheten när patientunderlaget går upp eller ner med kort varsel. Dels på grund av att det är en allmän brist på läkare i Sverige. Men ett annat problem är att populära vårdcentraler snabbt kan komma att bli trångbodda.  

- Dom flesta vårdcentraler har lokaler anpassade efter dagens behov och även om det går att anpassa är det inte så lätt, Laszlo Sinkvist.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se