Finspång

Finspång garderar sig med lån

Finspångs kommun vill öka möjligheterna att låna pengar för att säkra kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen inom kommunen vill kunna låna upp till 50 miljoner kronor om ekonomin försämras ytterligare.

I nuläget har kommunen behov av att låna 25 miljoner kronor för att bland annat kunna genomföra de investeringar som det beslutats om, men för att gardera sig mot ytterligare försämringar i ekonomin vill man alltså kunna låna upp till 50 miljoner kronor.

Det är den försämrade ekonomin under våren som gör att tjänstemannakontoret Sektor, stöd och service begär av kommunstyrelsen att få låna upp mer pengar.