Kommunerna får vetorätt över vindkraft

Kommunerna i Sverige kommer fortsättningsvis ha vetorätt när det gäller etablering av vindkraftverk, det här enligt ett beslut av regeringen rapporterar tidningen Miljöaktuellt.

Vindkraftsetableringar av nationellt intresse skall dock kunna godkännas av regeringen.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi är kritiska till förslaget, bland annat för att det inte går att överklaga kommunernas beslut.