Östergötland

Östgötatrafiken köper biogas för miljarder

Östgötatrafiken har skrivit avtal med Svensk Biogas om att köpa biogas för en och en halv miljard kronor de närmaste 15 åren. I och med avtalet kommer Östgötatrafiken mer än tredubbla sin användning av biogas som drivmedel från och med 2011.

– Vi tar nu ett stort steg mot vårt mål att köra all vår trafik på förnyelsebara bränslen år 2015, säger Östgötatrafikens vd Leif Johanson.

Avtalet omfattar leveranser av biogas för bränsle till den lokala och regionala busstrafiken i Norrköpings-, Linköpings- och Motalaområdet till och med 2024. 

Från och med 2011 ska Svensk Biogas leverera drygt 10 miljoner kubikmeter gas till Östgötatrafiken varje år. Det är mer än tredubbelt så mycket som idag och för Svensk Biogas innebär det en omfattande utbyggnad av verksamheten. Under de kommande två åren ska bolaget investera 120 miljoner kronor i produktions- och distributionsanläggningar.

 – Miljönyttan för Östergötland är bland annat en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 24 000 ton årligen, säger Christer Setterdahl, vd för Svensk Biogas.