Linköping

Minus för Cloetta - nu höjs priserna

Godisföretaget Cloetta i Ljungsbro gjorde en förlust på åtta miljoner kronor före skatt under det senaste kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på fyra miljoner under samma period förra året.

Samtidigt ökade Cloettas försäljning av egna produkter med över 18 procent. Omsättningen sjönk dock till 237 miljoner kronor, en minskning med 68 miljoner jämfört med samma period förra året.

– Den totala nettoomsättningen minskade beroende på att Cloettas försäljningsuppdrag för Fazer Konfektyr upphörde vid årsskiftet, vilket även påverkar resultatet negativt, säger bolagets vd Curt Petri.

Han konstaterar samtidigt att företaget behöver höja priserna ytterligare för att kompensera för den senaste tidens kostnadsökningar.

– Ökade råvarukostnader och den svaga svenska kronan gör att de prisökningar som gjorts mot kund inte har varit tillräckliga, säger Curt Petri. 

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se