Östergötland

Ny motorväg invigd i länet

Idag invigdes en ny elektronisk motorväg i Östergötland. Det är Motala och Finspång som knutits samman med hjälp av så kallat fiber-bredband.

Den nya förbindelsen ger boende och företag området internet med hög kapacitet vilket länge efterfrågats. Till samma fibernät har också Vadstena anslutits.

Även det offentliga kan ta del av det nya nätet som ger kommunerna möjlighet att utveckla och effektivisera sina verksamheter.

Bredbandsprojektet har finansierats genom dryga 12 miljoner kronor från Post- och Telestyrelsen.