Östergötland

Landstinget förbereder massvaccination

Inom landstinget i Östergötland förbereder man sig nu för massvaccination. Efter att den så kallade svininfluensan uppgraderats till pandemi har 800 000 vaccindoser beställts och landstinget rekommenderar alla östgötar att vaccinera sig.

– Man kan inte utesluta att influensan blir mer elakartad än den hittills varit, säger Martin Magnusson, utvecklingsdirektör på landstinget i Östergötland.

Idag har ett 50-tal fall svininfluensa konstaterats i Sverige, men ännu finns inget bekräftat fall i Östergötland.

Att man sätter in en massvaccination av hela befolkningen till hösten beror på att man tror att risken är stor för att upp till 35 procent av befolkningen riskerar att bli sjuk samtidigt, något som skulle kunna få förödande konsekvenser för samhället. Bland annat riskerar äldreomsorgen och sjukvården att drabbas hårt.

Hur det ska gå till rent praktiskt att vaccinera runt 400 000 östgötar är ännu inte bestämt. I  Skåne har man planer på att eventuellt hyra sporthallar för att kunna ta emot stora grupper på samma gång.

– Enligt de uppgifter vi har kommer vi sannolikt få vaccin i slutet av oktober. Sedan kommer den sista leveransen i januari-februari, säger Martin Magnusson.

Femtiofem miljoner kronor kommer vaccinet att kosta. Dessutom tillkommer kostnaden för själva vaccinationen, men vem som ska betala är ännu inte klart.  Just nu förs samtal mellan staten, landstinget och Sveriges kommuner och landsting.

Hela befolkningen kommer att erbjudas vaccin, men man får själv ta ställning till om man vill ta del av erbjudandet. Ingen kommer att bli tvingad att vaccinera sig. 

Tobias Wallin
tobias.e.wallin@sr.se