Boxholm

Skattehöjning i Boxholm

Uppdaterad version 12.40
I Boxholm kommer skatten att höjas med 95 öre nästa år. Det har kommunfullmäktige beslutat. Orsaken till skattehöjningen är kommunens dåliga ekonomi.

Utan skattehöjning hade kommunen tvingats säga upp 40 anställda för att klara ekonomin.

– Det är inte något man tycker är speciellt trevligt att göra men i en sådan här situation med sänkta inkomster för kommunerna så är det det alternativ som står till buds, i alla fall här, säger kommunalrådet Per-Arne Larsson (S).

Boxholms skatteintäkter sjunker med 20 miljoner kronor enligt den senaste prognosen. Redan ifjol hade kommunen ett underskott på 4,5 miljoner kronor och om skatten inte höjts skulle man tvingats till stora nedskärningar, menar Per-Arne Larsson.

Men den borgerliga oppositionen reserverade sig mot beslutet och gruppledaren Per-Åke Agnevik är kritisk till skattehöjningen. Med bättre samverkan med andra kommuner och en förändrad politisk organisation hade man kunnat spara in pengarna ändå.

– Det är inte första gången våra kostnader är högre än våra intäkter. Man vågar inte fatta beslut och tycker att det inte går att ändra någonting i Boxholm och att det är bra som det är, säger Agnevik.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se