Miljarder till äldrevården

Regeringen beslutar i år att dela ut 1,3 miljarder kronor i stimulansbidrag till Sveriges kommuner och landsting för vård av äldre.

Av kommunerna I Östergötland får Norrköping och Linköping mest pengar, cirka 12, 5 miljoner vardera. Minst får Ydre som får drygt en halv miljon kronor. Det östgötska landstinget får nästan 18 miljoner.

Utöver de 1,3 miljarderna går 45 miljoner kronor till personer som vårdar eller stödjer närstående.