Reportageserie: Skadestånd till brottsoffer

Ingrid Levander Hofving blev tilldömd skadestånd i tingsrätten efter mordet på hennes 19-åriga dotter i Norrköping 2005. Men två år efter domen har Brottsoffermyndigheten sänkt den ersättningen med över 100 000 kronor.

I en serie reportage skildrar Jakob Kindesjö hur verkligheten kan se ut för ett brottsoffer och vad lagen säger om skadestånd.


Del 1

- Jag känner mig kränkt av Brottsoffermyndigheten, det känns som att de inte tror på att det är så svårt som det är, säger Ingrid levander Hofving.


Del 2

När Brottsoffermyndigheten betalar ut andra belopp än vad som har beslutats av tingsrätten skadar det tilltron för domstolarna. Det menar Lars Dahlstedt, lagman för Norrköpings tingsrätt.

– Man förlorar lite av förtroendet för domstolarna, det står ett belopp i domen men så gäller inte det i ett annat sammanhang.


Del 3

- Inte för att vi är ofelbara men vi följer den lagstiftning vi har och den har politikerna satt i våra händer. Sedan är det lätt att kritisera den lagstiftningen, det kan jag förstå, säger Per Rubing, brottskadechef vid Brottsoffermyndigheten.


Del 4

Hade Ingrid Levander Hofvings fall hamnat i en norsk domstol, hade resultatet troligen blivit annorlunda.

- Vi hade högst sannolikt kommit fram till samma resultat som rätten i det här fallet, säger Remi Strand, direktör för den norska Brottsoffermyndigheten.