Ödeshög

Tysk bank köper Naturum

Uppdaterad  version 13:15
Naturvårdverket har hittat en utomstående finansiär till bygget av Naturum vid Tåkern. För första gången i det statliga verkets historia tar man hjälp av en privat finansiär.

Det är finansbolaget Dal Nordic Finance med tyska banken HSH Nordbank som ägare som har förklarat sig villigt att köpa det nya Naturum för cirka 30 miljoner kronor enligt Naturvårdsverket.

Finansbolaget ska sedan hyra ut Naturum till Naturvårdsverket på sex eller tolv år med återköpsrätt enligt förslaget till avtal. 

– Vi har svårt att prioritera ett naturrum nu när vi måste satsa på att köpa så mycket skog. Vi testar nu en annan finansieringsform genom det här hyrköpsavtalet, berättar Anders Bergquist, handläggare på Naturvårdsverkets områdesskyddsenhet.

Det var för en månad sedan som Naturvårdsverket på grund av ökad satsning på skogsskydd omfördelade sina resurser och Naturum sköts då på oviss framtid.

Förslaget till hyrköpsavtal om Naturum vid Tåkern ska först tas ställning till av regeringen och där har man ännu inte behandlat frågan.

Förslaget med ett privatägt Naturum vid Tåkern väcker frustration hos länsstyrelsen. Inte över att Naturum blir privat, utan för att kostnaderna ökar och för att tiden bara går utan att bygget kommer igång.

Nu ligger frågan åter igen på regeringens bord. Samma bord från vilket man i maj skickade frågan om Naturum i retur till Naturvårdsverket. Sen tog verkets pengar slut och för en månad blev det stopp för bygget. 

På länsstyrelsen vågar projektansvarige Dan Nilsson inte tro på nåt förrän han ser ett regeringsbeslut.

– Jag har slutat att lyssna på rykten utan väntar på att jag ser ett påskrivet papper om att vi får börja bygga. Men frustrationen ligger där hela tiden eftersom vi hade kunnat få ett statligt ägt naturum till ett väldigt bra pris eftersom vi gjorde upphandlingen under en väldigt bra tid.

Ja 19,9 miljoner skulle Naturum ha kostat, nu är priset uppe kring 30 miljoner enligt Naturvårdsverket. Det har vållat diskussion om staten ska bygga dyrt och flott när kommunerna men för Dan Nilsson på länsstyrelsen finns ingen tvekan.

– Jag konstaterar bara det att Naturvården i Östergötland och Sverige måste ha vissa slagskepp dit man kan ta turister för det här är även en turistsatsning

Länsstyrelsen hade sen tidigare redan påskrivet avtal om att få ett Naturum byggt för 20 miljoner kronor. När finans bolaget nu flera månader senare kommer ini bilden har priset stigit till 30 miljoner.

Lars Birlev
lars.birlev@sr.se