Lång kö till Skatteupplysningen

Det är svårt att komma fram till Skatteverkets skatteupplysning. Orsaken är att många ringer och undrar hur man ska göra med de nya reglerna för rotavdraget som trädde i kraft första juli.

– Vi har haft långa köer under en period och vi är medvetna om situationen. Vad vi gör nu för att förbättra det hela är att vi tar in medarbetare från skattekontoren som hjälper oss att ta hand om alla de här samtalen, och vi kommer också att ta in tillfällig personal för att svara på enklare frågor, säger Elisabet Tynelius Ståhlbom, som är chef för Skatteupplysningen.

De som ringer är framför allt privatpersoner och företagare som vill veta vad som gäller när de nya reglerna för skatteavdrag vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad, så kallat rotavdrag, trädde i kraft första juli.

Från första juni har Skatteverket även hand om utfärdandet av id-kort. Dessutom skickades huvuddelen av besluten om taxeringen av småhus ut i juni. Det får man också mycket frågor om.

Den senaste tiden har Skatteupplysningen varje dygn fått ta emot cirka 1000 samtal mer än normalt. Att det sker när många på Skatteupplysningen har semester har också gjort sitt till. Väntetiderna har mer än fördubblats och ligger nu på 10 minuter. Trots att man nu kallar in extra personal beräknas väntetiderna att vara långa ända in i augusti.

Eftersom regelverket kring rotavdraget blev klart sent var det också svårt att gå ut i förväg och informera om vad som gäller. Att de ändrade reglerna av rotavdraget skulle väcka många frågor var man dock medveten om på Skatteverket.

– Vi hade räknat med att det skulle bli en ökad arbetsbelastning, men kanske inte i den utsträckning det visade sig bli, säger Elisabet Tynelius Ståhlbom.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se