linköping

Ökad övervakning i Hjulsbroskolan

Länsstyrelsen har gett Hjulsbroskolan i Linköping tillstånd att sätta upp 41 stycken övervakningskameror på skolans fasader. Syftet med övervakningen är att förebygga skadegörelse och inbrott.