Skolinspektionen vill ha svar

Skolinspektionen kräver svar på varför Linköping och Norrköpings kommuner inte har kunnat erbjuda tillräckligt med förskoleplatser under våren.

Myndigheten vill på detta sätt ta reda på om kommunerna brutit mot skollagstiftningen.

Senast den 19 augusti vill skolinspektionen ha in svar ifrån kommunerna.