Norrköping

Sjöfartsverkets kursgård ifrågasätts

I ett brev till Sjöfartverkets generaldirektör Jan-Olof Selén ifrågasätter branchorganisationen Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, om det är lagligt och förenligt med myndighetens instruktioner att Sjöfartsverket bedriver konferensverksamhet på Arkö kursgård i konkurrens med privata företag.

Organisationen har bland annat fått synpunkter från Arkösunds Hotell AB som tycker att konkurrensen snedvrids när en statlig myndighet bedriver näringsverksamhet på den öppna marknaden.

SHR har även fått information om att Sjöfartsverket ska ha lämnat anbud till Landstinget i Östergötland i en offentlig upphandling av konferenstjänster.