Onödigt dyrt Naturum tycker Eriksson

Ett tyskt företag köper Naturum i Tåkern och kommer att hyra ut det till den svenska staten. Lösningen väcker irritation hos länsstyrelsen eftersom det blir dyrare än tidigare beräknat.

Sedan bygget av Naturum vid Tåkern stoppades i början av sommaren har en privatägd lösning presenterats. Prisökning sedann i våras: 10 miljoner kronor.

– Jag har svårt att begripa varför det ska vara bättre att välja en dyrare lösning än en billigare, säger landshövding Björn Eriksson.

Staten hade redan lagt in 6 miljoner kronor i projektet, Tåkernfonden ytterligare 2 miljoner, när Naturvårdsverket för en månad sedan drog i bromsen.

Omprioriteringar inom Naturvårdsverket innebar att det inte fanns medel till ett Naturum à 19.9 miljoner kronor.

– Egentligen hade vi budgeterat för mer, vi fick ett bra avtal med byggherren Skanska, bedömer länsstyrelsens projektledare, Dan Nilsson.

Naturvårdsverket har nu presenterat en annan lösning. Naturum köps av finansbolaget Dal Nordic Finance, i sin tur bankägt i Tyskland.

Tanken är att naturvårdsverket sedan ska betala 1,7 till 1,8 miljoner kronor i årshyra i sex år med option på 12 år och med återköpssrätt till restvärde av fastigheten.

Men med nya kringkostnader nu så får finansbolaget enligt naturvårdsverket betala kring 30 miljoner kronor. Pengar som ska tas igen med ränta från skattebetalarna. Om regeringen går med på upplägget vill säga.

– Man brukar normalt inte ge oss pengar, sen be oss planera och sen mitt under löpande budgetår meddela oss "vi har ändrat oss", säger Björn Eriksson med adress till regeringen.

Han tycker regeringen borde valt det första billigare alternativet, men är säker på att Naturum blir av, oavsett fördyringar.

– Vi östgötar drabbas ju inte direkt, utan det gäller ju skattebetalarna i hela landet, säger Björn Eriksson.

Länsstyrelsen ser nu tiden rinna iväg. Ett färdigställt naturum redan nästa år ser osäkert ut. Landshövdingen vill verka för att tidplanen hålls, men han är osäker om han kan nå framgång:

– Vissa frågor äger man inte helt och hållet, konstaterar Björn Eriksson.

Lars Birlev
lars.birlev@sr.se