Finspång

Svårigheter med rättspsykvård för döva

Sveriges Dövas Riksförbund har ansökt om drygt 600 000 kronor från Socialstyrelsen för att utreda hur rättspsykiatrisk vård för döva kan utformas.

Enligt riksförbundet visar tidigare erfarenheter att det är svårt att placera de rättspsykiatriska patienterna på de gruppboenden och behandlingshem för döva som finns i bland annat Finspång.