Fler fångar pluggar

Allt fler av de intagna på landets anstalter väljer att studera. Det visar siffror från Kriminalvården. Under årets första halvår har 863 betyg registrerats, vilket kan jämföras med 732 under samma period förra året

Utbildningsnivån bland de intagna i landets fängelser varierar kraftigt, men fyra av tio har enbart fullföljt grundskola och en av tio har ingen fullföljd utbildning alls.

Kriminalvården har drygt hundra egna behöriga lärare och rektorer och verksamheten står under Skolinspektionens tillsyn.

De senaste fyra åren har antalet studerande som avslutar kurser och antalet utfärdade betyg mer än sexdubblats.