Boxholm

Små aborrar ska bli större

En aktiv fiskevård kan få abborrar i mindre insjöar att kraftigt växa i storlek. I Trehörningen i Boxholms kommun har abborrarna ökat i vikt tre gånger om sedan ett försök med utfiskning av mindre fiskar inleddes för tio år sedan. Nu vill länsstyrelsen exportera försöket till fler sjöar för att göra fisket mer attraktivt.

– Det här är intressant. Många av de små skogssjöarna nyttjas väldigt lite. Sportfiskarna tycker att abborrarna är för små och för konsumtion är de också för små. Men med en sådan här metod kan man få ett bättre fiske för båda parter, säger Per-Erik Larsson som är länsfiskekonsulent.

När försöket i Trehörningen inleddes 1999 var sjön full av småvuxna abborrar, så kallade tusenbröder. De vägde i genomsnitt bara 17 gram och stora abborrar var mycket ovanliga. Bristen på föda gjorde att abborrarna stannade i växten.

Mörtarna och småabborrarna konkurrerade helt enkelt om samma mat och abborrarna blev helt enkelt inte tillräckligt stora för att kunna äta småfisk och växa till sig.

Genom att fiska upp mörtar och småabborrar och på så sätt minska konkurrensen om maten har medelvikten på abborrarna ökat dramatiskt. En genomsnittlig abborre i sjön väger i dag mer än tre gånger så mycket som när försöket startade.

– För mig är resultatet överraskande bra. Jag trodde inte att det skulle vara så effektivt som det visat sig vara, säger Jonny Ståhl som har fiske som bisyssla och tillsammans med länsstyrelsen och Boxholms skogar driver projektet.

Nu ska han göra ett liknande försök i en annan sjö och hoppas att resultatet från Trehörningen ska leda till att fler får upp ögonen för en aktiv fiskevård.

– Det kan med all säkerhet användas som grund i andra sjöar. Genom att gå in med bottengarn och reducera vitfisk och småabborre kommer man få en betydligt bättre sammansättning i fiskesamhällena.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se