Norrköping

Nya rum för föräldrar med sjuka barn

Nu kan flera föräldrar stanna över natten på barnavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Två nya anhörigrum finns för familjerna som har barn inskrivna på avdelningen.

Barnet kan vara för tidigt fött, ligga i kuvös eller behöva observation efter förlossningen.

Övervattningsrummen gör det lättare för föräldrarna att ta del i barnens vård.