Nya djur tar båten till Östersjön

Det finns ett problem med att djur och växarter som i vanliga fall inte finns i Östersjön förs in via vattentankar på fartyg som trafikerar havet. Det här för arterna kan konkurera ut inhemska djur och växter.

Därför föreslår regingen idag att reglerna skärps när det gäller hanteringen av vattentankar som fylls och töms i olika havsområden.

Flera, för Östersjön, främmande arter har förts in via såkallade barlasttankar på fartyg som trafikerar världshaven. Barlasttankar är stora behållare som är fyllda med vatten och som används för att balansera fartygen, de fylls och töms beroende på hur mycket last båtarna har.

Om de till exempel fylls med vatten i Svarta havet och sedan töms i Östersjön riskerar djur och växtarter ifrån ett helt annat ekosystem att etablera sig i Östersjön. Det här kan få stora ekologiska konsekvenser, bland annat för att de kan konkurrera ut andra inhemska djur och växter. Det finns också en stor risk för att sjukdomar sprids.

I förslaget från regering till riksdag föreslås att Sverige skall ansluta sig till den internationella konventionen som finns för barlastvatten som bland annat innebär att vattnet i tankarna måste bytas ut långt ute till havs eller i speciella områden.

Ett exempel på en djurart som kommit med barlast tankar från fartyg som trafikerar världshaven är den svartmunade smörbulten som finns i Kaspiska och Svarta havet. Den har hittats i Östersjön men ingen vet hur väl etablerad den är längs den svenska kusten. Fiskeriverket inleder därför idag provfiskning efter den här arten i utanför Blekinges kust.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se