Mindre flyghavre i Östergötland

Mycket tyder på att det har blivit mindre flyghavre i Östergötland enligt Robin Rosell från hushållningssällskapet i Linköping. Han har plockat vildhavre på Östgötska gårdar i fem år.

– Ja det verkar minska det kan vara att vi plockar rent eller så är det bättre bekämpningsmedel. Vädret har också mycket med saken att göra för det trivs när det regnar, säger Robin Rosell.

Men det är hög tid att kolla sina grödor och plocka det fruktade ogräset. Flyghavren förstör lantbrukarnas grödor och det bästa sättet är att plocka det för hand.

– Ja först så går vi i varje sprutspår, en person i varje sprutspår med cirka 24 meters mellanrum. Så kollar vi och sätter oss lite ner för de är oftast längre än de andra grödorna. Då syns de lättare men det är lite knepigt att se dem i havren. Men de är lite längre och spretigare än havre säger Viktor Wahl som tillsammans med Robin Rosell befinner sig på ett linfält utanför Väderstad.

Flyghavren är en vildhavresort, som sprider sig oerhört lätt. Eftersom fröna ramlar av när de är mogna går vildhavren inte att odla. Störst fara är om flyghavren kommer med i utsädet som man sår med.

– Följer det med i utsädet får bonden som köper det fullt med flyghavre på fälten. Det är som ogräs som tar näring från resten av grödorna så det bara förstör, säger Robin Rosell.

All mark oavsett vad den används till ska hållas fri från axade plantor av flyghavre, vilket innebär att det är krav på totalbekämpning. Det finns kemiska bekämpningsmedel som används i tidigt skede. Därför är oftast ekologiskt odlad mark mer utsatt.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se