Linköping

Elever får betala för kvällsresor

I höst får gymnasieungdomar i Norrköping och Motala med mer än sex kilometer till skolan ett nytt busskort som gäller året runt dygnet runt. Men i Linköping håller kommunen fast vid det gamla kortet som bara gäller under terminen och fram till klockan sju på kvällen.

– Jag tycker det är riktigt dåligt. Vi borde ha samma rätt att åka som folk i Motala. Jag förstår inte varför de från Motala ska få åka mer om det kostar lika mycket, säger Ludde Bjerkfeldt från Ljungsbro som går gymnasiet i Linköping.

Fast egentligen kostar Luddes busskort kommunen 500 kronor mer än det mer generösa kort som erbjuds både i Norrköping och Motala.

– Vi gör det av rättviseskäl. Vi vill inte gynna de elever som av avståndsskäl får ett kort på bekostnad av dem som har nära till skolan, säger Rolf Edelman (M) ordförande i Linköpings kollektivtrafiknämnd.

Så ungdomarna få finna sig i att betala sina egna resor på kvällarna?
Vi tycker inte att det finns skäl att bekosta fritidsresor för en del av ungdomarna men inte för andra.

Men kortet som gäller dygnet runt är ju billigare än det ni köper?
– Ja, men vi har ändå valt det för vi tycker att rättviseaspekten är så viktig. Att vi inte behandlar vissa elever bättre än andra.

Lars Birlev
lars.birlev@sr.se