Föll ur rullstol på äldreboende

En boende på ett äldreboende i Norrköping föll med sin rullstol och slog i bakhuvudet sedan han försökt att ta sig in på boendet efter att han försökt att kalla på hjälp genom att trycka på sitt trygghetslarm. Det utan att någon uppmärksammade mannen.

Äldreboendet har nu gjort en lex Maria-anmälan på sin egen verksamhet, då det är den andra liknande olyckan som händer på boendet. Bara ett halvår tidigare avled en man sedan han fallit och slagit i huvudet.