Tvång på nytt kassasystem

Den första januari nästa år blir det lag om ett certifierat kassaregister för alla som utför tjänster eller säljer varor mot kontant betalning eller kortbetalning. Men turerna har varit många och hos flera företagare råder det förvirring.

– Ja det tycker jag. Det verkar som att man inte riktigt vet hur det ska omfattas och det måste redas upp snabbt om det ska gå att följa efter, säger Pälle Strångert, Svensk handel i Linköping.

Lagen innebär att alla företag som har en årlig kontant försäljning från 169 600 kronor skall ha ett certifierat kassaregister. Det omfattas av två enheter en kassaapparat som är en pc maskin samt en kontrollenhet som all information lagras i. Dessa skall vara efter skatteverkets föreskrifter, Kostnaden för kassasystemet är från 10 000 till 15 000 kronor. Syftet är att få bukt med kassafusk.

– Lagen tillämpades först och främst för att få bort det här med svarta pengar om man nu kan uttrycka det så. Samt att motverka illojal konkurrens det är de två huvudsakliga syftena, säger Claudia Rahim skatteinformatör i Linköping.

Omkring 200 000 handlare måste ha en kassaapparat med certifierad kontrollenhet. Det aktuella kassaregistret finns dock inte på marknaden i dagsläget, fast det var sagt att det skulle finnas innan sommaren.

– Ja det är också oroväckande, för hur ska man då veta om den kassaapparat man har i dag i affären. Att den ska gå att koppla till den nya när man inte ens vet hur den ser ut. Det förekommer redan leverantörer som går ut och försöker sälja maskiner som man inte riktigt vet om de kommer att fungera, säger Pälle Strångert.

På grund av att kassaregistret saknas i dagsläget har skatteverket tillämpat det de kallar en mjukstart. Den innebär att handlingar som yrkar på att kassaregistret är beställt skall visas upp för att slippa kontrollavgiften på 10 000 kronor.

– Det pågår ackreditering av ett certifieringsorgan och när det blir klart kan inte vi svara på från skatteverket. Men vi hoppas att det ska bli så snart som möjligt. Vi ser att det är lite knappt om tid med installationer så då får det ta den tid det tar. Självklart ska det gå så fort som möjligt, för lagen gäller från den förste januari år 2010, säger Lars Lundh verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se