Besparingar går ut över säkerheten

Transportstyrelsen i Norrköping har usel ekonomi och nu kommer besparingarna. Besparingar som kan få stora konsekvenser för bland annat säkerheten och miljöarbetet när det gäller fritidsbåtar. Myndigheten tvingas nu lägga ner flera viktiga projekt, bland annat en kartläggning av sjölivet i Sverige

– Undersökningen kan användas i många olika sammanhang. Vi är intresserade av att veta hur många och hur stora fritidsbåtar som finns.

När det gäller antalet fordon på de svenska vägarna finns det mycket bra och detalierad information i trafikregistret.

Men vad gäller fritidsbåtarna är läget helt annat. Myndigheterna vet mycket lite om hur många fritidsbåtar det finns, hur stora och kraftfulla båtarna är, eller hur stor påverkan har de på naturen.

Den mest omfattande informationen som finns på området är den så kallade båtlivsundersökning som görs var femte år. En sådan undersökning skulle göras i år men nu måste man skjuta upp undersökningen på grund av dålig ekonomi.

Resultatet i undesökningen används av både myndigheter och organisationer säger Per Nordström. Bland annat behöver politikerna och tjänstemännen när de nu utreder frågan om båtkörkort säger han. Så när utredningen nu skjuts på framtiden finns risk att beslut fattas på felaktiga grunder.

– Vi kommer med största sannolikhet att utfärda föreskrifter, bland annat om båtkörkort. Det kan också gälla avfall från fritidsbåtar, säger Per Nordström.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se