Norrköping

Flygsäkerheten hotad av dålig ekonomi

FN:s flygsäkerhetsorgan ICAO har under lång tid krävt att Sverige anställer fler inspektörer för att öka flygsäkerheten, men den ansvariga myndigheten har inte råd.

Transportstyrelsen i Norrköping har en svår ekonomiskt läge och har inte råd att anställa nya inspektörer.

Hösten 2008 besökte  FN:s flygsäkerhetsorgan ICAO Sverige och inspekterade bland annat verksamheten inom Luftfartsstyrelsen. ICAO kritiserade i sin rapport  myndigheten på flera områden.

Bland annnat ansåg ICAO att Svenska Luftfartsstyrelsen  som numera ingår i Transportstyrelsen hade för få inspektörer. Inspektörerna har till ansvar att se till att säkerhetsarbetet inom luftfarten fungerar på ett bra sätt.

Men även om inspektörernas arbete är mycket viktigt kan inte Sverige uppfylla ICAO:s krav. Transportstyrelsen har just nu en mycket svår ekonomisk läge och måste göra stora besparingar. Detta påverkar även rekryteringen av nya inspektörer.

I bästa fall kan Transportstyrelsen rekrytera nya inspektörer under nästa år säger Lena Byström Möller.

- Om ICAO nöjer sig med att vi säger att vi har en handlingsplan för att vi kommer att anställa under kommande år så är det grönt.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se