Fiskeriverket : Mer fisk till vättern

Fiskeriverket vill vara med och utveckla fritidsfiskandet och öka möjligheterna till att öka allmänhetens fiskemöjligheter.

Verket har valt ut en rad områden där man ska utveckla fiskbestånden för att bland annat göra det mer attraktivt att bedriva fisketurism. I Östergötland berörs Vättern.

Andra områden utöver Vättern som berörs är: Torne älv, Kalix älv, Piteälv och Vindelälven. Därutöver nämns Råne älv, Byske älv, Åby älv, Lögde älv, Öre älv, Ljungan, Mörrumsån, Ätran och Örekilsälven. De stora sjöarna - Vänern, , Hjälmaren och Mälaren - samt storstadsområdena och Öresund.