Östergötland

Fällor mot vildsvin

Nu vill Naturvårdsverket komma tillrätta med problemet med vildsvin, därför inleds testverksamhet av nya vildsvinsfällor. Det för att förebygga och begränsa skador av vildsvin då antalet djur i landet ökar.

I testet ingår åtta företag och privatpersoner som ansökt om typgodkänande av levandefångstfällor.

Samtidigt kommer även föreskrifterna för fångstredskap utvecklas för att tillgodose djurskyddslagstiftningens krav vid fångst. Försöken ska pågå ett år och sen tar naturvårdsverket ställning till vilka fällor som kan godkännas.