Inga uppdaterade sjökort i skärgården

Trots att risken för grundstötningar och olyckor ökar i de svenska skärgårdarna gör Sjöfartsverket inget för att öka säkerheten utanför de stora farlederna.

– Det bedrivs inte någon sjömätning alls i våra skärgårdar. Sker det en grundstötning kan vi få loss någon liten enhet som kan rekognosera närområdet men inte generellt, säger Svante Håkansson nautiker på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket varnar för att antalet grundstötningar kommer att öka i takt med att allt fler båtägare använder GPS i sina båtar. De sjökort som finns i många GPS-apparater innehåller många fel, något som  många fritidsbåtsägare inte är medvetna om.

Varje år lägger verket 60 miljoner kronor på att undersöka svenska farvatten och göra dem säkrare men eftersom att Sjöfartsverket får nästan alla sina pengar vi avgifter från handelsfartyg läggs resurserna också på de områden som trafikeras av de stora båtarna. Inget läggs på skärgårdsområdena där fritidsbåtarna kör.

– Eftersom det är handelssjöfarten som betalar Sjöfartsverkets verksamhet prioriterar vi deras områden, säger Ulf Gullne på Sjöfartsverkets farledsavdelning.

Trots att felaktiga sjökort och gps-navigering invaggar båtförare i falsk säkerhet på sjön tycker han ändå att Sjöfartsverkets prioritering av de stora farlederna är riktig.

– Jag tror att konsekvensen för liv och miljö blir allvarligare om en stor fartygsolycka sker än om en mindre olycka sker.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se